27
sep

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – Zhotoviteľ DIRT DRÁHY

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola ukončená dňa 28.10.2019, o 11:00 hod. SEČ

Zhotoviteľ súboru drobných stavieb:

MSM – Pack, s.r.o. Prešov

Sabinovská 15
080 01 Prešov

IČO: 36496669
DIČ: 2021879794
IČ DPH: SK2021879794

Víťazný návrh DIRT DRÁHY v Prešove.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.