*De facto sa jedná o kanceláriu cyklopodujatia tj. napríklad : "stánok s označením prezentácia".

*Napríklad : "107 kilometrov"

*Napríklad : "1543 v.m."

*Napríklad : "áno" alebo "nie"

*V prípade rozdelenia štartovného podľa kategórií alebo času prosím zapíšte údaje v riadku a jednotlivé logické celky oddeľte čiarkou tj. napríklad : "do 24.3.2018 - 5 EUR prevodom na účet, na mieste v deň cyklopodujatia 19 EUR v hotovosti"

*Napríklad : "zahrnutá v štartovnom", alebo "bez čipov"

*Pridávajte prosím dátum a čas ukončenia online registrácie s odkazom na web stránku.

*Napríklad : "200"

*Napríklad : "ceny podľa zvyklostí a vecné ceny od partnerov cyklopodujatia"

*GPX alebo KML súbor je potrebný pre zobrazenie trate na mape, ak máte viac tratí, nahrávajte prosím len tú najdlhšiu.