30
nov

Projektová dokumentácia – cyklistická cestička pri rieke Sekčov

1. Identifikácia objednávateľa: Názov: CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. Sídlo: Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov IČO: 51732718 Zastúpenie: Bc. Matúš Goga, riaditeľ Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Bc. Matúš Goga, 0911 512 413, goga@cpv.sk 2. Názov zákazky: Projektová dokumentácia – cyklistická cestička pri rieke Sekčov. 3. Miesto dodania predmetu zákazky: Osobne na adresu objednávateľa. 4. Predpokladaný čas trvania zákazky: Vypracovanie …

Čítať viac
27
sep

Zhotoviteľ DIRT DRÁHY

1. Identifikácia objednávateľa: Názov: CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH n.o. Sídlo: Československej armády 4692/25, 080 01 Prešov IČO: 51732718 Zastúpenie: Bc. Matúš Goga, riaditeľ Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Bc. Matúš Goga, 0911 512 413, goga@cpv.sk 2. Názov zákazky: Zhotoviteľ DIRT DRÁHY 3. Miesto dodania predmetu zákazky: Parc. reg. „C“ č. 14832/76, ostatná plocha o výmere 1597 m2 a parc. reg. „C“ …

Čítať viac